Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Księga zarządzeń dyrektora
strony: [ 1 ]
ankate09-01-2006 19:54:12   [#01]
Księga zarządzeń dyrektora - czy jest drukiem obowiązkowym w szkole???Czy są jakieś pp funkcjonowania takiej księgi, w jakich sprawach dyrekror wydaje zarządzenia, które powinny znaleźć się wtej księdze??? Przepraszam za ignorancję, ale po poprzednim dyrektorze takiej księgi nie odziedziczyłam i dobrze mi się bez niej funkcjonowało!!! Zarządenia dotyczące np. inwentaryzacji czy ogłoszenia przetargu zapisywałam na kartkach i wpinałam w segregator.
rzepek09-01-2006 21:13:46   [#02]
Ja też funkcjonowałam bez księgi. Jest nas tak mało (8 osób), że wszelkie informacje i polecenia znali wszyscy na bieżąco.Czasami w obiegu informacji pomagała woźna. Ale przejechałam się na tym. Po ustnym zarządzeniu odnośnie mierzenia jakości siedziałam do połowy lipca i robiłam sama. Reszta na wczasach. Nie było podpisu pod zarządzeniem i zapomnieli.
bogna409-01-2006 21:24:36   [#03]

Ankate

bardzo niedawno i ja miałam z tym problem.Nie wiem jak to powinno być, ale na początku kadencji mojej dostałam taką dziewiczą księgę( wcześniej był zeszyt zarządzeń).Księga nowa, ładna, spodobała mi się.Teraz jednak wiem,że lepiej to robić na luźnych kartach i wpinać do segregatora.Moja poprzedniczka wpisywała tylko zarządzenia dotyczące terminu rad ped. reszty nie było. Teraz trudno mi cokolwiek " uzupełnić", w księdze.Wpinana kartka to jednak dobra rzecz. Swoją drogą jeśli zarządzenie dotyczy np.powołania jakiejś komisji, to kto ( i czy wogóle) podpisuje się, że zapoznał się z zarządzeniem.Wszyscy członkowie RP, czy tylko Ci , których to dotyczy?

DYREK09-01-2006 21:28:05   [#04]

dyrektorska wyprawka

Rejestr dokumentów szkoły


21.10.2005

Poniżej przedstawiamy rejestr dokumentów szkoły, które są niezbędne przy prowadzeniu placówki i z którymi wcześniej czy później dyrektor szkoły będzie się musiał zapoznać lub je przygotować.

Dokumentacja organizacyjna szkoły:

- akt założycielski szkoły,
- statut szkoły,
- arkusz organizacyjny szkoły,
- regulamin pracy,
- instrukcja obsługi dokumentów,
- instrukcja inwentaryzacyjna,
- regulamin rady pedagogicznej,
- regulamin rady szkoły,
- regulamin samorządu szkolnego,
- regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- regulamin przyznawania premii i nagród dla pracowników administracji i obsługi,
- regulamin przyznawania dodatków dla nauczycieli,
- regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli,
- regulamin przyznawania stypendiów i zasiłków uczniowskich,
- księga zarządzeń dyrektora,
- księga kontroli zewnętrznych,
- system informacji oświatowej,
- ewidencja osób mających dostęp do danych osobowych..

Dokumentacja przebiegu i procesu kształcenia, wychowania i opieki:

- księga ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu,
- księga uczniów,
- księga arkuszy ocen i arkusze ocen,
- dzienniki lekcyjne,
- wewnątrzszkolny system oceniania,
- dzienniki zajęć,
- dzienniki zajęć ewidencyjno-wychowawczych,
- dzienniki indywidualnego nauczania lub dzienniki indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
- dziennik pedagog/psychologa szkolnego,
- protokoły sprawdzianów i protokoły postępowania kwalifikacyjnego,
- dokumenty badań i czynności uzupełniających,
- imienna ewidencja wydanych świadectw, dyplomów i legitymacji szkolnych,
- indywidualny program toku nauki,
- pięcioletni program rozwoju szkoły,
- roczny program rozwoju szkoły,
- program wychowawczy szkoły,
- program profilaktyki,
- program poprawy efektywności kształcenia i wychowania,
- szkolny plan nauczania,
- szkolny zestaw programów nauczania,
- wieloletni plan doskonalenia nauczycieli,
- plan nadzoru i mierzenia jakości,
- dokumentacja nadzoru,
- raport roczny,
- dokumentacja stypendialna uczniów.

Dokumentacja kadrowa:

- akta personalne pracowników,
- książki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
- zaświadczenia o szkoleniach bhp,
- księga zastępstw,
- lista obecności,
- plan urlopów,
- dokumentacja dotycząca awansu zawodowego.

Dokumentacja finansowa szkoły:

- plan finansowy szkoły,
- sprawozdania finansowe,
- umowy,
- dokumentacja zamówień publicznych,
- dokumentacja funduszu socjalnego,
- księga główna,
- lista płac,
- rejestr druków ścisłego zachowania,
- drukarki ścisłego zachowania,
- ubezpieczenia,
- księgi inwentarzowe,
- księga kontroli wewnętrznej.

Dokumentacja dotycząca bazy i warunków bhp:

- księga obiektu - aktualne wpisy wyników przeglądów,
- księga kontroli sanitarnej,
- instrukcja przeciwpożarowa,
- instrukcja obsługi urządzeń,
- sprawozdanie z przeglądów wewnętrznych bhp oraz przeglądu warunków pracy i nauki,
- rejestr wypadków przy pracy i dokumenty powypadkowe,
- rejestr wypadków uczniowskich i dokumenty powypadkowe,
- rejestr chorób zawodowych,
- dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości.

źródło: miesięcznik Dyrektor Szkoły nr10 październik 2005  "Niezbędnik Dyrektora"

Ank09-01-2006 21:32:40   [#05]

moja gmina ma audyt wewnętrzny

po takiej kontroli oprócz księgi zarządzeń polecono nam mieć rejestr zarządzeń co też skrupulatnie jest sprawdzane

i nic tu wtedy nie pomoże "uzupełnianie" jak i tak kolejność i numeracja musi zostać zachowana

mam więc piękną księgę w twardej okładce i własnoręcznie wpisuję tam zarządzenia

a rzepek ma rację - zbyt wielka wiara w ludzi czasem obraca się przeciwko dyrkowi i warto mieć wtedy podpis

ankate09-01-2006 21:38:08   [#06]
No dobra, dzięki, to teraz konkrety. Jakiego typu zarządzenia powinny znaleźć się w owej księdze!!!
LiAn09-01-2006 21:43:51   [#07]
czy wydając zarządzenie należy zawsze podawać podstawę prawną?
beera09-01-2006 21:58:12   [#08]

Dokumentacja kadrowa:

- dokumentacja dotycząca awansu zawodowego.

to raczej nie jest dokumentacja kadrowa

Dokumentacja przebiegu i procesu kształcenia, wychowania i opieki:

- księga ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu- raczej dzieci z obwodu- to jest istota księgi ewidencji
- księga uczniów,
- księga arkuszy ocen i arkusze ocen,
- dzienniki lekcyjne,
- wewnątrzszkolny system oceniania, ?????
- dzienniki zajęć,
- dzienniki zajęć ewidencyjno-wychowawczych, Co to?
- dzienniki indywidualnego nauczania lub dzienniki indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
- dziennik pedagog/psychologa szkolnego,
- protokoły sprawdzianów i protokoły postępowania kwalifikacyjnego,- to chyba chodzi o awans, nie jest to dokumentacja przebiegu i procesu KWO 
- dokumenty badań i czynności uzupełniających,
- imienna ewidencja wydanych świadectw, dyplomów i legitymacji szkolnych,
- indywidualny program toku nauki, ;-)( matko :-))
- pięcioletni program rozwoju szkoły,
- roczny program rozwoju szkoły,
- program wychowawczy szkoły,
- program profilaktyki,
- program poprawy efektywności kształcenia i wychowania,fiu, fiu ;-))
- szkolny plan nauczania,
- szkolny zestaw programów nauczania,
- wieloletni plan doskonalenia nauczycieli,
- plan nadzoru?????i mierzenia jakości,

- dokumentacja nadzoru,
- raport roczny,
- dokumentacja stypendialna uczniów.

Pomieszane tu dośc mocno- groch z kapustą- rózne obszary-

Dokumentacja organizacyjna szkoły:

- akt założycielski szkoły,
- statut szkoły,
- arkusz organizacyjny szkoły,
- regulamin pracy,
- instrukcja obsługi dokumentów,??????
- instrukcja inwentaryzacyjna,
- regulamin rady pedagogicznej,
- regulamin rady szkoły,
- regulamin samorządu szkolnego,
- regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- regulamin przyznawania premii i nagród dla pracowników administracji i obsługi,
- regulamin przyznawania dodatków dla nauczycieli,
- regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli,
- regulamin przyznawania stypendiów i zasiłków uczniowskich,
- księga zarządzeń dyrektora,
- księga kontroli zewnętrznych,- podajcie mi ppp, ze szkola musi mieć tę książkę
- system informacji oświatowej,
- ewidencja osób mających dostęp do danych osobowych..???

beera09-01-2006 21:59:23   [#09]

w zarządzeniu- tak musi podać podstawę prawna

ja drukuję i wkladam do teczki

wygodniej mi to drukować, bo wtedy daję kopie do dwóch pokoi n-lskiech, a nauczyciele mają w terminie dwóch dni podpisać zarządzenie w sekretariacie.

Rycho09-01-2006 22:06:26   [#10]
ja też drukuję i wpinam do teczki :-)
 
i też daję do pokoju nauczycielskiego :-)
 
a nauczyciele nic nie muszą podpisywać :-)
 
bo mają obowiązek się zapoznać i zastosować :-)
 
jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś się tłumaczył, że nie wiedział :-)
 
a ten spis z DS-a to taki jak ten pięcioletni plan nadzoru ;-)
Rycho09-01-2006 22:08:20   [#11]

acha ...

 i nie wiem co to jest księga zarządzeń dyrektora ;-)
beera09-01-2006 22:09:13   [#12]

zakażę moim podpisywać

 ;-))

Rycho09-01-2006 22:10:04   [#13]
najlepiej zrób to zarządzeniem ;-)
beera09-01-2006 22:11:39   [#14]

:-))))))))))))))))))))))))))))

ewa09-01-2006 22:11:57   [#15]
i pp podaj ;-)
Ank09-01-2006 22:12:26   [#16]

no co ty...

nie bądź taka

przynajmniej możemy zacytować "... mam i ja!..."

ankate09-01-2006 22:35:16   [#17]
Nie rozumiem........, jak nie muszą podpisywać...później powiedzą, że nie zauważyli???
Adaa09-01-2006 22:36:28   [#18]
jak podpiszą,tez nie masz gwarancji,że zauwazyli:-)))
Rycho09-01-2006 22:43:05   [#19]

Anka

czy Ty zarządzenia wójta (prezydenta, starosty) lub kuratora podpisujesz?
 
 
i czy możesz powiedzieć bezkarnie, że nie zauważyłaś?
beera09-01-2006 22:43:51   [#20]

to bardzo celny argument

ankate09-01-2006 22:45:21   [#21]
O kurczę, rzeczywiście...!!!
ankate09-01-2006 22:47:55   [#22]
No ......... dajcie jeszcze przykłady, czego te zarządzenia powinny dotyczyć ?
Zola09-01-2006 22:51:41   [#23]
zarządzeń menistra też nam nikt nie daje do podpisu
i czasami można nie zauważyć ;-)
beera09-01-2006 22:54:48   [#24]

tu:

zarządzenia dyrektroa szkoły

jak pisać zarządzenia

04.02.2004 Antoni Jeżowski Fragment książki pt. "Statut szkoły", traktujący o technikach tworzenia aktów prawnych w szkole
Pobierz: Kilka uwag o technikach tworzenia prawa.zip* (15 KB)

DYREK09-01-2006 23:04:16   [#25]

asia

 "Niezbędnik Dyrektora" to z tego : http://www.nbportal.pl/common/Artykul.jsp?aid=14234&page=1&active=3051

Jest kilka błędów. Przy tej ilości papierów można się pomylić i przestraszyć. Nie wszystko musi być w każdym typie szkół.

Jeżeli awans zawodowy to nie sprawy kadrowe to jakie ? 

  indywidualny program toku nauki  (lepiej - program indywidualnego toku nauki)

itd......

ankate09-01-2006 23:09:12   [#26]
A teraz na poważnie...skąd mi to przyszło do głowy: oglądjąc FAKTY na TVN zauważyłam, że dyrektorka pokazała księgę zarządzeń /dotyczyło wezwnia nauczycieli do pracy przy usuwaniu skutków powodzi/, łączyło się to z wątkiem dotyczącym organizacji ferii w szkole. Nigdy nie przyszłoby mi do głowy, żeby w tej sprawie wydawać zarządzenie. Ja po prostu robię tabelkę:dzień, dyżurujący nauczyciel, tematyka zajęć , grupa uczniów i każdy z nauczycieli się wpisuje... Przynajmniej tak było do tej pory, ale teraz nabrałam poważnych wątpliwości co do tej formy powoływania n-li do pracy podczas urlopu...i stąd moje pytania.
beera09-01-2006 23:12:05   [#27]

 Przynajmniej tak było do tej pory, ale teraz nabrałam poważnych wątpliwości co do tej formy powoływania n-li do pracy podczas urlopu...i stąd moje pytania

Aniu, ja w ogóle sobie nie wyobrażam sytuacji, ze Ty powołujesz n-li do pracy podczas urlopu....

Konto zapomniane09-01-2006 23:13:59   [#28]
u mnie podobnie jak w #09 i #10.
- zarządzenia drukuję wg schematu,
- mam rejestr tych zarządzeń,
- zgodnie z "instrukcją obiegu informacji" (wprowadzoną tez zarządzeniem;)
każdy ma obowiązek zapoznać się z zarządzeniami, które "wiszą" w stałym miejscu w obu pokojach n-l,
- od 10 lat system nie zawiódł.
DYREK09-01-2006 23:22:29   [#29]

Tu raczaj powinno być pismo, adresowane do pracownika, odwołujące z urlopu ( z podaniem pp ), a nie zarządzenie dyrektora zapisane w brulioniach zwanych księgami zarządzeń.

ankate09-01-2006 23:37:05   [#30]
Może źle się wyraziłam. Nie traktuję tego jako odwołanie z urlopu. Każdy z n-li 1 dzień ferii dobrowolnie poświęca na zorganizowanie wypoczynku dzieciom Tego wymaga ode mnie OP, a ja od n-li.
DYREK09-01-2006 23:56:31   [#31]

Możesz tak tego nie traktować ale w świetle obowiązujących przepisów jest to odwołanie z urlopu. Nie ma dobrowolnego poświęcania się po przymuszeniu przez OP. Jest to łamanie przepisow prawa. W chwili wypadku ucznia , czy nauczyciela zostaniesz sam. To ty poniesiesz wszelkie konsekwencje, a nie OP.

http://www.oskko.edu.pl/forum/thread.php?t=13554&fs=0&st=0

Ank10-01-2006 08:14:41   [#32]

Rysiu

(do # 19) moje OP wręczając mi zarządzenie wymaga potwierdzenia odbioru na liście zbiorczej lub wysyła mi je listem poleconym:-))))
OLGIE10-01-2006 08:23:34   [#33]

u nas jednak nasza inspektorka z OP kategorycznie sprawdza, czy się pod zarządzeniami podpisują nauczyciele, dochodzi więc do sytuacji zabawnych i bardzo żenujących, musimy latać za ludżmi zachowującymi się czasem w sposób nieodpowiedzialny, i zbierać podpisy.

 

co do filozofii - zapoznanie się i stosowanie - podzielam stanowisko Rycha, będzie to następny etap... wychowania ku dojrzałości i samodzielności zawodowej.

Narazie przygotowuję się do ruchów kadrowych.

Rycho10-01-2006 20:34:42   [#34]

Aniu

(do # 32)
 
jestem zadumiony ;-)
 
patrzeć jak minister każe nam podpisywać rozporządzenia ;-))))
Marek Pleśniar10-01-2006 20:36:34   [#35]

oszywiście

puści obiegówkę i silwuple - 30-40 000 podpisów

Wojciech Tański10-01-2006 21:58:52   [#36]
O może p... to wszystko i wyjechać do Irkucka?
Czytam ten i inne wątki i pytam się, czy ktoś jeszcze pamięta po co jest szkoła...?
W mojej ocenie w szkole powinno funkcjonować tylko kilka podstawowych, rzeczywiście wymaganych prawem dokumentów. Reszta to radosna twórczość wynikająca z "chcenia" OP, KO i ... samych dyrektorów.
Miałem w ręku ostatnio ogłoszenie o konkursie (nie wspomnę przez kogo ogłoszonego) na najlepsze procedury w szkole. Brakuje tam tylko procedury korzystania z toalety.
Jestem w zasadzie człowiekiem spolegliwym. ;-)))
Ale mam ochotę wydać ostatnio ryk: stop!!! A jak już wszyscy zamilkną ze zdziwienia, że ryczę, spytać: "Czy ktoś jeszcze pamięta, po jest szkoła?" ;-)))
Magosia10-01-2006 22:11:30   [#37]

Wojtusiu :-)

spokojnie - to tylko Ci dyrektorzy tak przesadzają ;-)

I tak sobie myślę, że ten Irkuck, to jakby tu powiedzieć - może lepiej na jakąś Majorkę? Albo klasztor- są takie cudne miejsca odosobnienia gdzieś w Grecji , ale tam tylko mężczyzn wpuszczają -  nie mam szans.

A ja zauważam , że mam coraz mniej procedur:-) Więcej zdrowego rozsądku. Tak mi sie ostatnio porobiło. I dobrze :-)

beera10-01-2006 22:21:38   [#38]

wojtek?

Miałem w ręku ostatnio ogłoszenie o konkursie (nie wspomnę przez kogo ogłoszonego)

wspomnij???

...........

a przeciwko Irkuckowi protestuje- za zimno

Florydy sobie życzę....albo...Finlandii?

:-)

bogna410-01-2006 22:24:07   [#39]

Wojciech Tański

Brawo!!!!!!! Brawo!!!!!!!! Więcej takich! Ja z kolei obracam sie ostatnio w dziedzinie bardziej przyziemnej niż zarządzenia, a mianowicie organizacja balu charytatywnego.Pomagam RR, dyskutuję o konkursach, menu, w międzyczasie przeprowadzam klasyfikacje, podsumowuję i znowu mówię o cieście, barszczykach itd.Dziś padam po kolejnym zebraniu i zastanawiam się po co jest szkoła? Czemu zajmuję się tym? Wiem- wizerunek, kasa, ale po to jest szkoła?????

JarTul10-01-2006 22:26:12   [#40]
Ostatnio "nasi i wasi" absolwenci chętnie wybierają Irlandię lub Wielką Brytanię - lepsze to od Irkucka ;-)
ankate10-01-2006 22:42:48   [#41]
Ja proponuję finlandię nad Newą w St Petersburgu To jest dopiero oderwanie się od rzeczywistości i szkoła przetrwania..., a absolwenci niech tam do Irlandii...
Wojciech Tański11-01-2006 08:22:46   [#42]
Miałem na myśli "Konkurs na najciekawsze procedury szkolne" ogłoszony przez "Dyrektora Szkoły" wraz z wydawcą "Dyrektora Szkoły" i "Prawa Oświatowego". Spis procedur obejmuje 73 pozycje. Brak tylko najważniejszej "Proceduy tworzenia procedur". ;-))))

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]