Forum OSKKO - wątek

TEMAT: obowiązek nauki
strony: [ 1 ]
Chaja10-02-2010 08:53:04   [#01]
Mam w gimnazjum uczennicę urodzoną 1991r objętą nauczaniem indywidualnym (upośledzenie w stopniu umiarkowanym). Już w ubiegłym roku nie była promowana na prośbę rodziców. W roku  szk. 2010/2011 rodzice też wyrażają wolę, aby ich córka pozostała w naszej szkole. Czy kolejne niepromowanie dziewczyny jest możliwe? W 2011 roku będzie miała ukończone 20 lat.
malchow10-02-2010 11:20:33   [#02]
W gimnazjum może się uczyć nie dłużej niż do 21 roku życia. W szkole przysposabiającej do pracy do 24 roku. Nie wiem czy akurat sposob niepromowania jest dobrym wyborem. Raczej nie ma zwyczaju niepromowania uczniów  upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Bo na jakiej podstawie. Dla tych uczniów przewidziano wydłużenie etapu edukacyjnego.
gaj10-02-2010 12:14:48   [#03]
Zobacz Rozporządzenie MEN Dz.U 19 z 2005 poz.167, pomyśl nad wydłużeniem etapu edukacyjnego ( § 7 ust.3 roz. w sprawie ramowego planu nauczania)
iw10-02-2010 17:06:32   [#04]

Uczniowie z upośledzeniem umiarkowanym nie podlegają ocenianiu rozumianemu w tradycyjny sposób. Ocenia się pozytywnie postępy ucznia, natomiast nie wartosciuje negatywnie ich braku. W tej sytuacji brak promocji jest nieporozumieniem lub nieznajomoscią specyfiki pracy z niepełnosprawnymi uposledzonymi w stopniu głębszym. Jedyne wyjście to wydłużenie etapu edukacyjniego.

W sytuacji nauczania indywidualnego mam często wrażenie,że to nauczycielom uczącym dziecko najbardziej zależy na tym, by jak najdłużej było w ich szkole ze względu na nadgodziny. Nie wiem czy nie korzystniejsze dla w/w uczennicy byloby umieszczenie jej w szkole przysposabiającej do pracy wśród młodzieży w jej wieku z podobnymi deficytami. Nauczanie indywidualne jakby nie patrzeć nie daje dziecku szans na usamodzielnienie się, rozwój spoleczny itd. Jakoś nie chce mi się wierzyć,ze nauczyciele wychodzą z tą dziewczynką do urzędów, muzeum, na wystawę czy choćby pograć w piłkę. No, ale mogę się oczywiście mylić.

Pozdrwiam:-)

Chaja10-02-2010 21:16:13   [#05]

Uczennica z upośledzeniem umiarkowanym, obecnie po raz drugi jest w klasie III gimnazjum, a powinna już być w II klasie szkoły specjalnej ponadgimnazjalnej. Czy można jej wydłużyć w klasie III etap edukacyjny. Rozporządzenie mówi, że dokonule się tej procedury nie później niż do końca lutego roku poprzedzającego ostatni rok nauki w danej szkole. Jestem po rozmowie z rodzicami dziecka, którzy chcieliby, aby ich córka w dalszym ciągu była nauczana w gimnazjum. Nadmienię jeszcze, ze nie jest to spowodowane chęcią przetrzymania jej w naszej szkole i tym samym uzyskania dodatkowych godzin. Uczennica jest niepełnosprawna ruchowo(na wózku), upośledzona umysłowo, mieszka ponad trzy kilometry od szkoły. Bardzo żyła się z nauczycielami, którzy do nie dochodzą. Jak więc postąpić?

ejrut11-02-2010 06:19:00   [#06]
Zgodnie z przepisami ...nie możesz jej w III kl. gimn. przedłużyć okresu nauki
iw11-02-2010 12:03:17   [#07]

Niech nauczyciele popracują z rodzicami dziewczynki nad umieszczeniem jej w szkole przysposabiającej do pracy. Ona jest juz pełnoletnia i może to czas, by zaczęła funkcjonować w grupie. Są dobre szkoły ponadgimnazjalne z internatami dla dzieci niepełnosprawnych, może warto spróbować.          Zgodnie z prawem nie możesz jej wydłużyć etapu w klasie 3 (ale spotkalam się juz z wydłużeniem w ostatnim roku nauki), nieklasyfikacja też odpada skoro nauczyciele chodzą na zajęcia, brak promocji ucznia upośledzonego w st. umiarkowanym po raz drugi jest nadużyciem.  

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]