Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wydłużenie etapu a arkusz ocen
strony: [ 1 ]
grazabo17-06-2011 11:08:01   [#01]

Czy w przypadku wydłużenia etapu wpisujemy oceny opisowe ucznia do arkusza ocen ?

Dziękuję za pomoc:) 

Gajka17-06-2011 11:28:53   [#02]
Przedłużenie etapu edukacyjnego wpisujemy na pierwszej str. arkusza, uczeń, który ma przedłużony etap edukacyjny nie podlega klasyfikacji i promocji, więc nie ma oceny klasyfikacyjnej. My stosujemy na koniec roku zaświadczenia gdzie jest podsumowanie osiągnięć ucznia.
grazabo17-06-2011 12:10:15   [#03]

My też dotychczas nie wpisywaliśmy, ale chciałam się upewnić czy aby nie powinniśmy :) .

Czuję się więc uspokojona, pozdrawiam.

ejrut17-06-2011 13:16:51   [#04]
gajka...uczeń z przedłużonym okresem nauki podlega klasyfikacji ...ocenę opisową roczną wpisujemy do arkusza....nie dajemy świadectwa (tak jak u ciebie)  tylko zaświadczenie
poziombka17-06-2011 14:17:07   [#05]

Wiem, że w internecie pełno jest stron, gdzie funkcjonuje właśnie takie określenie "dziecko z wydłuzonym etapem nie podlega klasyfikacji", ale w życiu się z tym nie zgodzę!

 Zgodnie z interpretacją MEN, nie ma szczegółowych wytycznych, jak ten problem ugryźć. Dlatego uważam, że niesprawiedliwe jest twierdzenie o braku klasyfikacji. Przecież co my niby robimy? Nie analizujemy osiągnięć ucznia, nie przypatrujemy się jego postepom? Oczywiście, że robimy to i dopiero potem decydujemy o konieczności wydłużenia etapu. Więc moim zdaniem cała ta procedura to właśnie jest klasyfikacja, w wyniku której decydujemy, że konieczne jest przedłużenie okresu nauki.  Dlaczego nie wpisywać tego do arkusza? Przecież to dziecko pracowało cały rok!

Marioola17-06-2011 14:25:51   [#06]

Poradźcie proszę co z tym zrobić.

Uczennica klasy II Szkoły Przysposabiajacej do Pracy miała w lutym przedłużony etap edukacyjny, ponieważ już wówczas sporo opuszczała (choroba nowotworowa) wiadomo było, iz nie opanuje wszystkich mozliwych dla niej umiejetnosci. W II semestrze jej stan sie pogorszył i przestala uczęszczać do szkoły. Co z nia - nieklasyfikowana, czy wydłużony etap??? Co wtedy wpisać w arkuszu??

poziombka17-06-2011 14:32:49   [#07]

"Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego , kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania."


Skoro "uczeń może ", to znaczy, że Rada może uznać, że wcale nie musi tego ucznia nie klasyfikować. Tutaj były ważne przesłanki, aby uczennica nie chodziła do szkoły. Klasyfikujcie ją, przecież już jej wydłużyliście etap, nadrobi sobie braki za rok. 

ejrut17-06-2011 15:53:26   [#08]
Zgadzam się z poziombką w 100%..:)
rzewa17-06-2011 16:30:26   [#09]

owszem, taki uczeń (z wydłużonym etapem) podlega klasyfikacji, ale nie jest to dla niego klasyfikacja roczna a śródroczna i jako taka nie zostaje wpisana w arkusz ocen

gdyby potraktować tę klasyfikację jako roczną, trzeba by podjąć decyzję co do promowania lub nie takiego ucznia - zatem przedłużając uczniowi etap edukacyjne trzeba zdecydować kiedy będzie podlegał on klasyfikacji rocznej po każdej klasie i termin ten nie musi pokrywać się z terminem klasyfikacji pozostałych uczniów

Dan6701-06-2012 17:26:52   [#10]

Witam! mam ogromną prośbę o pomoc: zgodnie z tym co napisała Rzewa [#09]uczeń (z wydłużonym etapem) kończy drugi rok nauki /2-letnia ZSZ/czy:

1. wystawiamy oceny i wpisujemy w dzienniku w rubryce roczne /dla niego to oceny środroczne i w arkuszach ich nie wpisujemy?

2. w dzienniku w rubryce roczne stawiamy kreskę

3. zostawiamy rubrykę pustą

Proszę o radę!

Dan6702-06-2012 09:12:36   [#11]

Proszę o radę [#10]

Grzegorz Stano08-06-2012 14:12:47   [#12]

Proszę o podstawę prawną, że uczeń o wydłużonym etapie edukacji nie podlega klasyfikacji, pozdrawiam Grzesiek.

Dan6726-06-2013 19:15:45   [#13]

Ja dalej nie wiem co wpisać w arkuszu ocen ucznia z wydłużonym etapem edukacyjnym:

uczeń ma wydłużony etap w kl. VI:na zakończenie roku wpisujemy w arkuszu na pierwszej stronie informację o wydłużeniu:

1. na drugiej nic i dopiero na drugi rok gdy będzie kończył kl. VI wpisujemy klasyfikację roczną i końcową,

2. na drugiej stronie w miejsca przedmiotów wpisujemy nieklasyfikowany, data uchwały i niepromowany

jutro muszę to wiedzieć,  proszę o pomoc!!!

rzewa26-06-2013 19:31:14   [#14]

nie wypełnianie dalszych storn arkusza teraz tylko wtedy, gdy uczeń będzie miał klasyfikację na zakończenie klasy 4 itd

wydłużając etap należało ustalić terminy klasyfikacji (śródrocznych i rocznych) dla tego ucznia

cynamonowa26-06-2013 19:44:22   [#15]

Dan, czy można mieć wydłużony etap w klasie VI?

malchow27-06-2013 23:41:52   [#16]

W moim odczuciu,

bo niestety prawo "specjalnych" nie rozpieszcza:(,

uczeń jest klasyfikowany, bo niby jakie są przesłanki, że NIE!!??????????,

ale nie jest promowany do klasy programowo wyższej.

Więc zapis w arkuszu jest pełny,

a w ostatniej rubryce widnieje informacja dotycząca wydłużenia.

Do końca lutego 2013 r. - decyzja dyrektora z dnia (...)

a w czerwcu 2013 r. - Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję

zapewne w formie uchwały.

 

"wydłużając etap należało ustalić terminy klasyfikacji (śródrocznych i rocznych) dla tego ucznia"

 

rzewa na podstawie czego? lub którego paragrafu?

 

Jeżeli się mylę, to proszę o podpowiedź.

malchow27-06-2013 23:44:51   [#17]

Do cynamonowa:)

W klasie VI wg przepisów "starych" nie ma takiej możliwości,

a "nowe' nie dotyczą klasy VI.

malchow27-06-2013 23:50:06   [#18]

do Dan 67

 

może się mylę, ale wg mnie, w świetle przepisów prawa oświatowego,

uczniowi, który obecnie jest w klasie VI nie było możliwości wydłużenia etapu edukacyjnego.

rzewa28-06-2013 00:16:15   [#19]

w serwisie prawnym napisano tak:

Z uwagi na to, że spowolnienie tempa edukacji ucznia jest spowodowane jego niepełnosprawnością, utrudniającą mu przyswajanie materiału przewidzianego podstawą programową, to naturalną konsekwencją przedłużenia etapu edukacyjnego jest nieklasyfikowanie i niepromowanie ucznia na koniec pierwszego roku prolongaty. Szkoła ma obowiązek umożliwienia uczniowi wymagającemu specjalnej organizacji warunków i metod nauki opanowanie przewidzianego przepisami materiału w wydłużonym czasie, ale bez obniżania wymagań edukacyjnych.

ale ja robiłam nieco inaczej: wydłużenie etapu polega na tym, że uczeń ma spełnić te same wymagania ale ma na to więcej czasu i więcej godzin zajęć, czyli uczeń taki powinien mieć opracowany indywidualny plan pracy przewidujący odpowiednio więcej godzin dla tych samych rezultatów

jeśli decyzję o wydłużeniu etapu podejmowałam w I półroczu klasy 4 to ustalaliśmy, że wymagania przewidziane na zakończenie klasy 4 uczeń spełni w listopadzie następnego roku i wówczas przeprowadzaliśmy klasyfikację tylko dla tego ucznia. Był też klasyfikowany w czerwcu, ale w wypadku tego ucznia była to klasyfikacja śródroczna

następną roczną klasyfikację, czyli wymagania przewidziane na zakończenie klasy piątej uczeń powinien spełnić pod koniec lutego następnego roku szkolnego i wówczas był klasyfikowany i promowany, a ostatnia roczna klasyfikacja i jednocześnie klasyfikacja końcowa była przeprowadzana w czerwcu następnego roku szkolnego

w rezultacie uczeń kończył szkołę rok później niż jego rówieśnicy, ale nie powtarzał żadnej klasy

Miałam też przypadek podjęcia decyzji o wydłużeniu etapu dopiero w klasie 5, wówczas również klasyfikację roczną przesunęliśmy uczniowi na styczeń następnego roku, a klasyfikację roczną po klasie 6 i końcową miał w czerwcu razem z o rok młodszymi szóstoklasistami

uważałam wówczas (i nadal tak uważam), że wydłużenie etapu edukacyjnego, nie jest tylko po to aby się inaczej (ładniej) nazywało powtarzanie klasy - uczeń nie ma powtarzać, a w innym (wolniejszym) tempie pracować tak aby po ustalonym (dłuższym) czasie spełnić wymagania podstawy programowej

cynamonowa28-06-2013 06:43:10   [#20]

Malchow- też uważm, że w VI nie można.....stąd moje pytanie do Dana, bo jak zrozumiałam temu uczniowi w wydłuża się własnie w obecnej klasie VI.

 

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]